Skip to main content

ALU pragovi za vhodna vrata

Vhodna vrata so verjetno najpomembnejši del hiše saj predstavljajo vez med zunanjim in notranjim svetom. Poleg njihove lepotne funkcije pa morajo vsaka vrata zagotoviti zahtevam po ustrezni varnosti, kar se da dobri zvočni in toplotni izolaciji.
Prav pri toplotni izolaciji, preprečevanju vdora vode ter zvočni izolaciji pa velikokrat pridemo do težave, ker uporabniki želijo imeti najnižji prag – oz. želijo biti brez njega, hkrati pa bi radi imeli kar se da najboljše tehnične lastnosti (izolativnos). Za ustrezno rešitev je potrebno ustrezno tehnično načrtovanje, ter kompromis med uporabnikom in proizvajalcem.
V našem podjetju imamo vratne pragove za različne tehnične rešitve, tako za lesena vrata kot tudi za vrata iz umetnih mas.
Tako poznamo:
• Osnovni prag – kotnik
• Enostavni prag z dodatnim tesnilom
• Termično ločeni vratni pragovi za krila s pripirnim tesnilom
• Toplotno izolirani vratni pragovi za krila s pripirnim tesnilom
• Vratni pragovi z dvojnim tesnjenjem
• Vratni pragovi za odpiranje vrat na ven.
Različni dodatki za izboljšanje tesnilne in izolacijske funkcije
Vratni pragovi tako dosegajo višine od 20 - 35 mm

a) Osnovni prag – kotnik
To je najosnovnejša izvedba praga. Možne so različne aplikacije.

b) Enostavni prag z dodatnim tesnilom (BS 1932)
Prag z dodatnim pohodnim delom in tesnilom na notranjem robu. Možnost dodatnega vgradnega profila.

c) Termično ločeni vratni pragovi, za krila s pripirnim tesnilom
Termično ločeni talni pragovi zmanjšajo pretok toplote v spodnjem prik¬ljučku ele¬menta, kar v pove¬zavi s strokovnim načinom vgradnje privede do občutnega prih¬ranka energije. Višine teh pragov so 20 mm. Primerni so tako za novogradnje kot renovacije.
Na voljo je obsežna paleta talnih pragov za vhodna vrata iz lesa ali umetne mase.

d) Toplotno izolirani vratni pragovi za krila s pripirnim tesnilom
S toplotno izoli¬r¬animi tal¬nimi pragi HTS ustva¬rite strokoven spodnji zak¬ljuček ele¬menta. S priborom, ki je pri¬lagojen sis¬temu, ta pro¬gram pragov ponuja široke možnosti uporabe.

e) Vratni pragovi z dvojnim tesnjenjem za lesena vrata
Ta termično ločen sistem pragov za dvojno tesnjenje vam olajša delo pri najrazličnejših lesenih ele¬mentih s srednjim tesnilom. Zahvaljujoč različnim vgradnim globinam in meram zgiba okvirja lahko ta prag v kombi¬n¬aciji z razši¬rit¬venimi pro¬fili uporabite tako pri novogradnji kot tudi pri renovi¬ranju. Posebej zas¬novano območje praga omogoča nased zapirne plošče. Dodaten pribor poskrbi za hitro mon¬tažo in izpolnitev zahtev veljavnih stan¬dardov in pravil¬nikov.
• V odvisnosti od vgradnje možna uporaba v območju dos¬topa brez ovir
• Možna prik¬ljučitev nosilnih pro¬filov, npr. razši¬rit¬veni pro¬fili pri novogradnji
• Uporabijo se lahko zapirne plošče z osno mero 9 in 13 mm
• Udobna pove¬zava praga in okvirja z adapterskimi kosi
• Uporaba UV obstojnih mate¬ri¬alov
• Gradbena folija se lahko zatakne za prag

f) Vratni pragovi za odpiranje vrat na ven
Ti pragovi so zasnovan tako, da nam omogočajo odpiranje vrata na veh htrati pa vam s svojo inovativno zasnovo omogočajo kar se da funkcionalno uporabo vrat.
Vsi pragovi imajo termično ločen del, kombimasija posebnega PVC ja in Aluminija.

Različni dodatki za izboljšanje tesnilne in izolacijske funkcije:
Pri konstruiranju vhodnih vrat lahko za izboljšanje termike in dodatnega preprečevanja vdora vode uporabimo naj različnejše dodatne kot so:
a) Dodatna odkapna letev različnih oblik in za različne profile (rdeče obarvan element)

b) Dodatno srednje tesnilo za v kanal od okovja (Dichtung Amrun; slika1)

c) Dodatno srednje tesnilo za fiksiranje v prag.

d) Dodatne ščetke za zmanjševanje vdora vode in zraka

e) Poseben tesnilne giljotine za PVC profile

f) Posedni stranski elementi za preprčevanje stranskega udora vode pri PVC profilih

g) Posebne vgradne folije za pod profil

h) Vpadnice za dvokrilna vrata

Creatim RPFiles FilesCache CacheClear cache Clear cacheTrigger action Trigger actionFirebug lite Firebug lite0.025715 0.025715»