Skip to main content

Pravna obvestila

Lastnik in skrbnik spletnega mesta www.norica.si in njegovih podstrani je M Sora Norica.
Namen spletnega mesta je obveščanje širše javnosti o podjetju, njegovih produktih in storitvah.

S pregledovanjem ali z uporabljanjem tega spletnega mesta uporabnik sprejema splošne pogoje; izjavlja, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletni strani, vključno s fotografijami, z grafičnimi elementi, logotipi in s celostno podobo spletnega mesta, je v lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena. Kopiranje, objavljanje ali distribuiranje katere koli vsebine po delih ali v celoti, na drugih mestih, je brez pisnega dovoljenja lastnika prepovedano.

Informacije

Lastnik spletnega mesta bo s potrebno skrbnostjo poizkušal zagotavljati natančnost in posodabljanje podatkov. Hkrati si pridržuje pravico do spreminjanja vsebine spletnega mesta in (ali) prenehanja njegovega dopolnjevanja, kadar koli, brez vsakršnega predhodnega obvestila, in ne prevzema nobene odgovornosti za obnovo spletnega mesta. Prav tako lahko lastnik kadar koli in brez kakršnega koli obvestila spremeni izdelke, storitve ali programe, opisane na tem spletnem mestu.

Zaščitene znamke

Vse znamke na spletnem mestu so zaščitene, če lastnik spletnega mesta ne določi drugače. To vključuje tudi vse lastnikove logotipe (logotipe izdelkov in korporativne logotipe) in znake. Uporaba znamk je dovoljena le s predhodnim dovoljenjem lastnika spletnega mesta.

Omejitev odgovornosti

Lastnik ne odgovarja za točnost, pravilnost in posodobitev podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu, in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Lastnik ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala iz katerega koli vzroka, tudi, a ne izključno: zaradi napačnih in (ali) neresničnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik, zaradi tehničnih težav (na primer računalniškega virusa, izpada električne energije, mehanske okvare itd.), zaradi opustitve in (ali) prekinitve izvajanja storitve na strani lastnika/skrbnika, zaradi ukrepov državnih in (ali) upravnih organov ...

Te spletne strani lahko vsebujejo povezave ali reference na spletna mesta, vire in informacije tretjih oseb. Ker podjetje M Sora Norica ne pozna vsebine informacij na spletnih mestih tretjih oseb, ne prevzema nobene odgovornosti za tam navedene informacije.

Kršitve

V primeru kakršnih koli kršitev zakonodaje ali teh pogojev sme lastnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP-naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev dejavnosti z namenom nepooblaščenega dostopa do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema lastnika mimo spletnega mesta.

Varovanje zasebnosti

Na spletnem mestu zbiramo kontaktne informacije in nekatere osebne podatke o tistih obiskovalcih, ki bi radi prišli do informacij in v ta namen navežejo stik s podjetjem M Sora Norica. Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzamejo obiskovalci. Kontaktne informacije uporabljamo za vzpostavitev stika z obiskovalcem, kadar je to potrebno ali pa obiskovalec to sam želi. Uporabnik lahko kadar koli prekliče dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov. Podjetje M Sora Norica bo v tem primeru storilo vse potrebno za takojšnjo izpolnitev te zahteve.

Osebne podatke in kontaktne informacije bomo uporabljali le za namene, za katere so bili posredovani, v skladu z vašim dovoljenjem. Podatkov ne razkrivamo tretjim osebam. IP-naslov vašega računalnika bi uporabili le in izključno pri ugotavljanju težav s strežnikom in urejanju spletnega mesta.

Prehodne in končne določbe

Za razlago teh splošnih pogojev in sporov iz razmerja uporabnika z lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, za morebitne spore iz tega razmerja pa je pristojno stvarno pristojno sodišče.

Če sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi odloči, da je katera izmed določb splošnih pogojev neveljavna, bo ta določba izločena, druge določbe splošnih pogojev pa bodo veljale in učinkovale še naprej.

Creatim RPFiles FilesCache CacheClear cache Clear cacheTrigger action Trigger actionFirebug lite Firebug lite0.025253 0.025253»