Skip to main content

Pogoni za krilna vrata

Podjetje GEZE iz Nemčije ponuja velik izbor avtomatike za vrata vseh vrst. V svojem programu imajo rešitve za vse tipe vrat: krilna, drsna, polkrožna oz. krožna, vrtljiva. Poleg pogonov ponujajo tudi velik izbor aktivacijskih naprav ter varnostne opreme za takšna vrata. Za krilna vrata imajo v programu različne pogone za različne zahteve od popolne avtomatizacije do servo pomagala za pomoč pri odpiranju težkih in velikih vrat. Področja uporabe avtomatskih krilnih vrat:

Kjer je potrebna pomoč:

 • Bolnišnice, rehabilitacijski centri;
 • Domovi za ostarele, delavnice za invalide;
 • Javni objekti, letališča, postaje;
 • Menze, vrata za strežbo;
 • Šole, vrtci;

Kjer je potrebno varčevati z energijo:

 • Vhodna vrata, hodniki;
 • Vetrolovi;
 • Delavnice, ateljeji;

 Kjer so velike zahteve po higieni:

 • Prehrambna industrija, farmacevtska industrija;
 • Bolnišnice, operacijske sobe;
 • Skupni prostori, toalete;

 Kjer je varnost na prvem mestu:

 • Za varnostno zapiranje in kontrolo pristopa;
 •  Za protipožarno zaščito (izvedba F);

 Kjer je udobje izbira:

 • V trgovinah;
 •  V bankah;
 •  V javnih ustanovah;

Za krilna vrata vam ponujamo naslednje pogone:

 • TSA 160
 • TSA 150
 • Slimdrive EMD
 • Slimdrive SD SERVO
 • ECturn

Aktivacijske naprave

Na vse omenjene pogone razen na SD Servo, ki ima zaradi samega načina delovanja posebno izvedeno aktivacijo, je možno priključiti kakršne koli aktivacijske naprave od infrardečih aktivnih detektorjev, radarjev, različnih tipk do čitalcev magnetnih kartic.

Varnostni senzorji

Za varno uporabo avtomatskih krilnih vrat je potrebno na obe strani krila montirati varnostna senzorja. Varnostni senzor za odpiranje zagotavlja, da se krilo pri odpiranju ustavi, če se zaznana ovira. Varnostni senzor za zapiranje pa zagotavlja, da se krilo ustavi oz. ponovno odpre, če se ovira zazna med zapiranjem. Takšnih senzorjev ni potrebno pri pogonu SD Servo, pri TSA 150 pa je običajno zadosten že varnostni senzor za odpiranje.

Creatim RPFiles FilesCache CacheClear cache Clear cacheTrigger action Trigger actionFirebug lite Firebug lite0.034055 0.034055»