Skip to main content

PINTA - Materiali za montaže po ral smernicah

Compriband 3 complete plus

Prednosti izdelka:

 • Zrakotesnost po DIN 18542BGR, Notranjost je označena z barvo
 • Toplotna in zvočna izolativnost (59 dB)
 • Vodotesnost > 600 Pa v skladu z DIN 18542BG1
 • Trajna paroprepustnost
 • Nasplošno je združljiv s premazi
 • 10 let garancije na delovanje v skladu z navodili proizvajalca*
 • Konstantno kakovost izdelka se dosega z izvajanjem stalnega
 • notranjega in zunanjega nadzora kakovosti: testirano pri BBS
 • inštitutu za gradbeno fizikoWolfenbütten,MPABauHannover, ift Rosenheim

Compriband_3_complete_plus Compriband_3_complete_plus

Ferband vario

Prednosti izdelka:

 • Tesna za vodo
 • Uporabna na notranji in zunanji strani spoja
 • UV-stabilna do 6 mesecev
 • Odporna na dolgotrajne vodne nalive dežja
 • Zanesljiv oprijem samolepilnega traku
 • Flis ne odstopi tudi pri visokih obremenitvah na podlago
 • Lepilo je mogoče večkrat zalepiti in odlepiti pri morebitnih
 • korekcijah lepljenja folije
 • Odporna na alkalne podlage ali premaze
 • Toplotna in zvočna izolativnost (59 dB)
 • Vodotesnost > 600 Pa v skladu z DIN 18542BG1
 • Trajna paroprepustnost
 • Nasplošno je združljiv s premazi

10 let garancije na delovanje v skladu z navodili proizvajalca*
Folijo je mogoče obdelati z gradbenimi ometi, lepili in barvami

febannd ferband


Compriband D600

Prednosti izdelka:

 • Vodotesnost > 600 Pa v skladu z DIN 18542BG1
 • Paropreustnost po DIN 18542BG1
 • Odpornost na temperaturne spremembe po DIN 18542BG1
 • Odpornost na svetlobo in izpostavljenost vlagi v skladu
 • z DIN 18542BG1
 • Združljivost s sosednjimi gradbenimi materiali po DIN 18542BG1
 • Požarna odpornost v skladu z DIN 4102 - 1B1
 • Zvočno in toplotno izolativen, odporen proti soli in bazičnemu okolju

comp_d600 comp_d600
Pinta KSK-BauDichtBand

Prednosti izdelka:

 • Hladno-samolepilen
 • Dobro se obdeluje pri nizkih temperaturah
 • Takoj odporen na vodo in naliv
 • Premoščanjem razpok
 • Ne vsebuje topil
 • Uporaba v notranjih in zunanjih območjih (ni
 • oprijema na podlage z vsebnostjo silikona)
 • Za zanesljivo prekrivanje so na zgornji strani iz
 • obeh strani nameščeni robni trakovi z ločilnimi
 • pasovi

pinta_KSK

 

Povezavo, na uradno spletno stran najdete spodaj:

Creatim RPFiles FilesCache CacheClear cache Clear cacheTrigger action Trigger actionFirebug lite Firebug lite0.026965 0.026965»